Dakreparatie

Dakreparatie

Een ongeluk zit in een klein hoekje. Dat is bij daken vaak letterlijk het geval! Ontdekt u ergens een lekkage? De oorzaak van het lekkende water kan op een heel andere plek zitten. Gelukkig spoort Duurzaam Bouwen Flevoland de oorzaak van uw lekkage snel voor u op. Neem [contact] op voor een spoedige en vakkundige dakreparatie. 

Lekkage en gevolgschade

U heeft ergens een lekkend plafond ontdekt of u ziet bruine strepen verschijnen op de muur. Dan weet u dat u ergens lekkage in uw dak heeft. Het is belangrijk om een lekkage snel te verhelpen. De gevolgschade kan namelijk groot zijn: beschadigd behang, een poreus plafond of zelfs een plafond dat naar beneden komt! Een dakreparatie hoeft niet ingrijpend te zijn. De gevolgschade die u met een reparatie voorkomt kan daarentegen wél ingrijpend zijn. Het loont dus om uw dak snel te laten repareren.

Dakreparatie binnen 24 uur

Zodra u een lekkage opmerkt, belt u Duurzaam Bouwen Flevoland. Wij komen binnen 24 uur (en vaak diezelfde dag al) bij u langs om de oorzaak van de lekkage op te sporen. Die wordt ter plekke gerepareerd. Vervolgens adviseren we u over het oplossen van de gevolgschade. Ons motto is: het oplossen van lekkage gaat vóór alle andere werkzaamheden! Daar kunt u van op aan. 

Bij lekkage het hele dak vervangen?

Het is meestal niet nodig om bij een lekkagegeval uw hele dak te vervangen. Ernstige lekkage heeft vaak een kleine oorzaak die makkelijk op te lossen is. Een naad die poreus geworden is bijvoorbeeld. Of een stuk opgewaaid lood aan de dakrand, waardoor bij storm regen naar binnen geblazen wordt. Als wij uw dakreparatie verzorgen, krijgt u meteen advies over de onderhoudsstaat van uw dak. Voorkomen is immers beter dan genezen.

Periodiek onderhoud

Een dakreparatie komt altijd ongelegen, hoe snel wij dit ook voor u oplossen. Een periodiek onderhoudscontract bij Duurzaam Bouwen Flevoland voorkomt onverwachte situaties. Kijk bij [Dakonderhoud] voor meer informatie.